Ochrona Danych Osobowych Print

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, iż:

Inspektorem ochrony danych w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu jest Pani Anita Sienicka, e-mail: iod@ecuw.elblag

 

*