BohaterON - włącz historię! Print

Już po raz drugi nasza bursa wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Mając na uwadze, że starsi ludzie preferują tradycyjne, sprawdzone przez siebie formy przekazu, a słowo pisane własnoręcznie przez nadawcę wzrusza i cieszy podwójnie, przewodnicząca sekcji nauki przyniosła kartki do wypełnienia z poczty, dedykowane specjalnie tej akcji. Od razu znalazła się grupka chętnych dziewcząt, która chciała je wypełnić ciepłym słowem, podziękowaniem, pozdrowieniami i życzeniami. Niektóre kartki były skierowane do konkretnego Powstańca, inne ogólnie, do wszystkich z podziękowaniem za walkę o wolność Ojczyzny. Na pewno akcja ta zwiększyła świadomość młodzieży, że Powstanie Warszawskie było jednym z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość.